Our PhD students (hidden)

Mateja Andric

Dr.

Research Associate, Postdoc

KMU-HSG
Büro 1-352
Dufourstrasse 40a
9000 St. Gallen
Write e-mail
KMU-HSG
Büro 1-352
Dufourstrasse 40a
9000 St. Gallen

Marie Klein

M.Sc.

PhD Candidate and Research Associate

KMU-HSG und CFB-HSG
Büro 1-354
Dufourstrasse 40a
9000 St Gallen
Write e-mail
KMU-HSG und CFB-HSG
Büro 1-354
Dufourstrasse 40a
9000 St Gallen

Anna Paulina Schröder

M.Sc.

PhD Candidate and Research Associate

KMU-HSG und CFB-HSG
Büro 1-354
Dufourstrasse 40a
9000 St Gallen
Write e-mail
KMU-HSG und CFB-HSG
Büro 1-354
Dufourstrasse 40a
9000 St Gallen

Sebastian Sigg

M.Sc.

PhD Candidate and Reserach Associate

KMU-HSG und CFB-HSG
Büro 1-352
Dufourstrasse 40a
9000 St Gallen
Write e-mail
KMU-HSG und CFB-HSG
Büro 1-352
Dufourstrasse 40a
9000 St Gallen
north